Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W08
    zna normy i reguły (prawne, organizacyjne, etyczne) organizujące struktury i instytucje społeczne, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego