Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Efektywność inwestycji finansowych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.