Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Securing Data Transmission: Cryptology, Watermarking and Steganography
Efekt kształcenia:
Is able to effectively communicate in English in relatation to topics concering security and cryptography.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;