Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Securing Data Transmission: Cryptology, Watermarking and Steganography
Efekt kształcenia:
The student is aware of basic methods used for securing communications.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_W10
    zna podstawowe pojęcia z zakresu przesyłania danych, potrafi określić cechy transmisji analogowych i cyfrowych, zna właściwości kanału transmisyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii, zna metody kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach