Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student zna koncepcje pracownika i zespołów pracowniczych w różnych modelach zarządzania
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów