Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student rozumie zróżnicowane narzędzia i procedury zarządzania ludźmi w organizacji w kontekście jej otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W02
    zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi a instytucjami tworzącymi ich otoczenie