Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Opisuje wybrane procesy i narzędzia zarządzania personelem
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U01
    pofrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych mierników funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów