Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Wyjaśnia wady i zalety stosowania poszczególnych rozwiązań w ramach zarządzania zasobami ludzkimi
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U07
    potrafi dokonywać obserwacji zjawisk oraz procesów społecznych i gospodarczych oraz opisywać je, analizować i interpretować