Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do oceny polityki i procedur personalnych stosowanych w zróżnicowanych organizacjach
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K01
    jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy