Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Efekt kształcenia:
Student potrafi planować swoją ścieżkę rozwoju i aktywnie poszukiwać zatrudnienia
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K04
    jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, oraz do dbałości o dorobek i tradycje zawodu