Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biznes plan
Efekt kształcenia:
zna i rozumie cel, zadania biznesplanu i zasady metodyczne jego opracowania oraz obszary jego zastosowania w praktyce
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_W01
    zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji