Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Biznes plan
Efekt kształcenia:
jest gotów do obserwacji zmieniających się czynników i ich wpływu na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku
Powiązania z KEU:
  • ZRZ1A_K01
    jest gotów do uznania znaczenia i krytycznej oceny wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz rozwijania jej przez całe życie