Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kwalitologiczne podstawy inżynierii produkcji
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat istoty i potrzeb związanych z kształtowaniem jakości w pełnym cyklu życia produktów i usług
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich