Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Barwniki, pigmenty i środki pomocnicze
Efekt kształcenia:
3. organizować pracę własną i grupy.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U03
    potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom