Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W02
    zna i rozumie relacje między podmiotami gospodarczymi a instytucjami tworzącymi ich otoczenie