Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
pragmatycznie wykorzystać wiedzę w procesach planowania i projektowania restrukturyzacji.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U01
    pofrafi analizować i prognozować poziom oraz dynamikę wybranych mierników funkcjonowania gospodarki i jej podmiotów