Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
Efekt kształcenia:
uwzględnić społeczne uwarunkowania działalności gospodarczej oraz społeczną odpowiedzialność biznesu, w szczególności wynikającą z kryteriów rozwoju trwałego i zrównoważonego.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K02
    jest gotów do inicjowania, uczestnictwa i współpracy w projektach określając priorytety służące środowisku społecznemu oraz interesowi publicznemu