Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody i narzędzia w inżynierii produkcji
Efekt kształcenia:
Dysponuje wiedzą na temat dostępnych narzędzi zarządzania i inżynierii produkcji oraz uwarunkowań ich stosowania,
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego