Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w języku Java
Efekt kształcenia:
zna i rozumie ogólne zasady tworzenia aplikacji desktopowych (konsola, Swing) i sieciowych (JSP) w środowisku Java
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W06
    zna i rozumie podstawowe paradygmaty programowania w wybranych językach