Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w języku Java
Efekt kształcenia:
zna i rozumie podstawy programowania obiektowego w języku Java
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W06
    zna i rozumie podstawowe paradygmaty programowania w wybranych językach