Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie w języku Java
Efekt kształcenia:
potrafi, współdziałając w zespole, zaprojektować i utworzyć prosty graficzny interfejs użytkownika oparty o bibliotekę Swing lub Java FX dla aplikacji wspomagającej wybrany proces zarządzania
Powiązania z KEU:
 • IIE1A_U04
  potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne wspomagające wybrane procesy decyzyjne w warunkach niepewności
 • IIE1A_U06
  potrafi przygotować specyfikację i zaprojektować system informatyczny na potrzeby rozwiązywania problemów zarządczych
 • IIE1A_U09
  potrafi planować i organizować pracę, a także współdziałać w projektach organizacyjnych, analitycznych i informatycznych
 • IIE1A_K02
  jest gotów do inicjowania, uczestnictwa i współpracy w projektach określając priorytety służące środowisku społecznemu oraz interesowi publicznemu