Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie w języku Java
Efekt kształcenia:
potrafi zaprojektować i utworzyć aplikację w języku Java bazującą na autonomicznych klasach
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U05
    potrafi wykorzystywać metody programowania, korzystać z sieci komputerowych, baz danych i metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
  • IIE1A_U06
    potrafi przygotować specyfikację i zaprojektować system informatyczny na potrzeby rozwiązywania problemów zarządczych