Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody i narzędzia w inżynierii produkcji
Efekt kształcenia:
Potrafi angażować się w dyskusję, zarówno w grupie, jak i z prowadzącym zajęcia. Potrafi umiejętnie formułować argumenty.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko