Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wybrane metody wieloatrybutowej analizy decyzji
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat istoty wielokryterialnej analizy decyzji.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich