Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wybrane metody wieloatrybutowej analizy decyzji
Efekt kształcenia:
Jest gotowy do twórczej współpracy w ramach zespołu realizującego wielokryterialną analizę decyzji w celu adaptacji stosowanych narzędzia do aktualnych potrzeb.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K02
    jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inicjowania i uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych, oceny społecznych skutków swojej działalności, w tym jej wpływu na środowisko