Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne materiały konstrukcyjne XXI wieku
Efekt kształcenia:
zna pojęcia związane z problematyką zapotrzebowania na innowacyjne materiały, GOZ w zakresie ekoprojektowania oraz recyklingu i odzysku w tym analizy cyklu życia produktu
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego