Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne materiały konstrukcyjne XXI wieku
Efekt kształcenia:
posiada umiejętności wskazania sposobu pozyskania żródeł dostaw zapotrzebowanych materiałów w tym m.in. REE, grafen, borofen, nanorurki, fulereny, intermetaliki, półprzewodniki, nanodiament, nanosrebro, sadza, grafit itd.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W05
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego