Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne materiały konstrukcyjne XXI wieku
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe technologie przetwarzania i unieszkodliwiania różnorodnych odpadów zawierających materiału o dużym zapotrzebowaniu rynkowym
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych