Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przyjazny transport
Efekt kształcenia:
wie jaka jest metodyka oceny oraz obszary wpływu działań ekologicznych na rozwój gospodarczy
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich