Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą w zakresie przygotowania, oceny i wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W07
    zna i rozumie zaawansowane metody badań w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej
  • IIE1A_W08
    zna i rozumie procesy tworzenia, działania i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • IIE1A_W09
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw