Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedzą w zakresie formułowania problemów analitycznych zakresu ekonomiki i organizacji przedsięwzięć
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_W04
    zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji i analizy ryzyka
  • IIE1A_W10
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zjawiska z zakresu prawa, ochrony wartości przemysłowej, prawa autorskiego oraz regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych