Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do sformułowania warunków wyjściowych i założeń strategii przedsięwzięć
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U03
    potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy złożonych i nietypowych problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych
  • IIE1A_U04
    potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne oraz ekonometryczne wspomagające wybrane procesy decyzyjne w warunkach niepewności