Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać krytycznej oceny różnych przedsięwzięć w aspekcie ich wykonalności, efektywności ekonomicznej i ryzyka,
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_U03
    potrafi wybrać właściwe narzędzia matematyczne, statystyczne, ekonometryczne i informatyczne do opisu i analizy złożonych i nietypowych problemów gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i społecznych