Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, uwzględniający trendy i uwarunkowania rynkowe oraz społeczne
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K01
    jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • IIE1A_K02
    jest gotów do inicjowania, uczestnictwa i współpracy w projektach określając priorytety służące środowisku społecznemu oraz interesowi publicznemu