Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ewaluacja przedsięwzięć innowacyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi dobrze sformułować swoje argumenty, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Powiązania z KEU:
  • IIE1A_K01
    jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
  • IIE1A_K03
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a w szczególności do uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu