Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Reindustrializacja
Efekt kształcenia:
długookresowe tendencje rozwojowe przemysłu na tle przemian gospodarki światowej
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania