Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Reindustrializacja
Efekt kształcenia:
analizę pozycji przedsiębiorstwa przemysłowego w globalnym otoczeniu konkurencyjnym.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W01
    zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu zasad projektowania inżynierskiego obiektów, procesów technicznych, eksploatowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem komputerowego wspomagania