Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modyfikacje i recykling polimerów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji powierzchni polimerów.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U08
    potrafi modyfikować istniejące i projektować nowe materiały budowlane pod katem wybranych właściwości