Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modyfikacje i recykling polimerów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe prawa, pojęcia oraz symbole z dziedziny recyklingu polimerów.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w procesach chemicznych oraz w określaniu właściwości materiałów; pomiaru i określania wielkości fizycznych; wykorzystania praw przyrody w technice, rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w budownictwie.