Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modyfikacje i recykling polimerów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe metody separacji oraz przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U03
    potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom