Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Modyfikacje i recykling polimerów
Efekt kształcenia:
Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W09
    ma podstawową wiedzę w zakresie znajomości zasad zrównoważonego rozwoju, krajowych i europejskich uwarunkowań zarządzania środowiskowego, analizy cyklu życia wyrobów budowlanych; identyfikacji możliwości poprawy aspektów środowiskowych wyrobów budowlanych w różnych etapach ich cyklu życia.