Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Modyfikacje i recykling polimerów
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe metody zmniejszania ilości odpadów produkcyjnych.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U09
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne