Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody i narzędzia inżynierii zarządzania
Efekt kształcenia:
uwarunkowania stosowania, potrzebę wykorzystania różnego typu narzędzi w zarządzaniu i inżynierii produkcji
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W06
    zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące