Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne narzędzia informatyczne w inżynierii produkcji
Efekt kształcenia:
zna i rozumie wybrane narzędzia wykorzystywane do modelowania i automatyzacji w zakresie inżynierii systemów oraz modelowaniu i symulacji procesów logistycznych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W06
    zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące