Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonać syntezy informacji ze źródeł naukowych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_K03
    potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności