Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Efekt kształcenia:
Potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych przez siebie danych pomiarowych
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U09
    potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań projektowych z zakresu materiałów budowlanych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne