Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Uwarunkowania środowiskowe prowadzenia działalności w krajach UE
Efekt kształcenia:
Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i krajach UE
Powiązania z KEU:
 • ZIP1A_W03
  zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
 • ZIP1A_W04
  zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
 • ZIP1A_W05
  zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, sterowania, modelowania i automatyzacji procesów technicznych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego
 • ZIP1A_W06
  zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące
 • ZIP1A_W10
  zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.