Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Biochemia związków toksycznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować wyniki analiz i konfrontować je z danymi literaturowymi.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych