Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Biochemia związków toksycznych
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, również we własnym zakresie, korzystając z zasobów ogólnodostępnych baz danych.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;