Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesna biologia
Efekt kształcenia:
Student zdobywa umiejętności związane ze studiowaniem fachowej literatury i szukaniem odpowiednich informacji w literaturze.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;